Zažij letní dovolenou bez zažívacích potíží a stresu tvého mazlíčka. Nabízíme SABIFLOR ve speciální edici 21 + 3 sáčky ZDARMA!

Vrácení a reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro nákup na e-shopu Sabiovet.com

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu byla uzavřena mezi oběma smluvními stranami kupní smlouva Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky i její zabalení. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví celkové známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné sepsat celkové poškození v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců nebo jiná (viz.VOP). V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci uplatněnou prostřednictvím Reklamačního formuláře, nebyla-li vada výrobku zjevná již při předání zboží Kupujícímu.

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že Kupující zboží reklamuje, je povinen přiložit kopii faktury a sdělit Prodávajícímu své jméno, adresu, telefonní kontakt a spolu se zbožím zaslat na adresu Prodávajícího. Pro vyřízení reklamace nás prosím kontaktujte na e-mail: info@sabiovet.com, nebo vyplňte tento formulář. 

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má Prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě oprávněnosti reklamace bude Kupující informován a po vzájemné písemné dohodě o dalším postupu bude postupováno oběma smluvními stranami dle dohody. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Veškeré doklady týkající se reklamace je Kupující povinen vždy pečlivě uschovat.

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy.